Ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Lektorė: Jelena Galvydytė

20.00 Kaunas

2017-12-20 10:00 - 15:00
Kauno mokslo ir technologijų parkas
K. Petrausko g. 26
IV a. konferencijų salė
Registruotis

20.00 Vilnius

2017-12-06 10:00 - 15:00
Lietuvos Edukologijos Universitetas
Studentų g. 39
407 auditorija
Registruotis

Turinys:

 • Mokymo individualizavimo psichologinis pagrindimas.
 • Pritaikytos ir individualizuotos programos diferenciniai aspektai.
 • Pritaikytos/individualizuotos ugdymo programos sudarymo strategija.
 • Vertinimo kriterijų nustatymas.
 • Informacijos pateikimo būdų ir mokymo metodų numatymas.
 • Specialiųjų mokymo priemonių, kompensacinės technikos, skirtos mokymuisi, naudojimas.
 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymas.

Mokymų nauda:

 • Dalyviai įgis žinių apie pritaikytos ir individualizuotos programos rengimo strategijas.
 • Susipažins su naudojamomis programų formomis.
 • Įgis įgūdžių kaip sudaryti pritaikytas ir individualizuotas programas.
 • Įgis žinių ir įgūdžių numatyti pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus, tinkamus informacijos pateikimo/ mokymosi būdus konkrečiam mokiniui.
 • Įgis žinių ir įgūdžių apie PUPP ir brandos egzaminų vertinimo instrukcijų pritaikymo galimybes mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių.