Psichologo konsultacijos


Nr. Paslauga Kaina
1. Metodinės konsultacijos 42 €
2. Vaiko psichologinės konsultacijos 42 €
3. Šeimos/ poros psichologinės konsultacijos 42 €
4. Individualus lyderystės ugdymas (Koučingas) 50 €
5. Profesinio orientavimo asmenybės tyrimas ir konsultavimas 50 €
6. Asmenybės, emocijų psichologinis įvertinimas ir konsultavimas 40 - 90 €
6.1 RAVENO metodika 36 €
6.2 WASI metodika 48 €
6.3 WISC-III LT metodika 109 €

Metodinės konsultacijos

Kada aktualu?

 • Psichologams:
  • Kai „užstringate“ sprendžiant sudėtingas situacijas.
  • Siekiate ugdyti savo profesines kompetencijas.
  • Ieškome naujų, patrauklių darbo metodų.
 • Kitiems ugdymo srities specialistams:
  • Kuomet patiriate psichologinių, bendravimo, vadovavimo sunkumų darbinėje veikloje su kolegomis, darbuotojais, mokiniais.
  • Norite pagilinti psichologines žinias.

Procesas

 • Dominančios srities ar probleminės situacijos apžvalga, poreikio išsiaiškinimas (esant poreikiui – telefoninio pokalbio metu).
 • Metodinės konsultacijos eiga (1val.). Susitikimas vyksta individualiai suderintu laiku. Adresas: K.Petrausko 26-213, Kaunas.

Rezultatas

 • Išsikeltų tikslų pasiekimas arba pozityvūs postūmiai probleminiuose klausimuose.
 • Rekomendacijos ir planai ateities perspektyvoje.

Vaiko psichologinės konsultacijos

Kada aktualu?

 • Jei Jūsų vaikui būdingos emocijų ir elgesio problemos:
  • agresyvumas,
  • nepaklusnumas,
  • per didelis aktyvumas ir dėmesio koncentracijos problemos (hiperaktyvumas),
  • nepriimtinas ar neadekvatus elgesys,
  • nuolatinis liūdesys, apatija, beviltiškumo jausmas,
  • baimės,
  • bendravimo problemos.
 • Siekiant pagerinti tėvų-vaikų tarpusavio santykius.
 • Norint sustiprinti vaiko pasitikėjimą savimi.
 • Lavinant jo socialinius įgūdžius santykiuose su bendraamžiais.
 • Sprendžiant mokymosi, motyvacijos sunkumus.

Procesas

 • Pirminis susitikimas – probleminės situacijos apžvalga, psichologinis įvertinimas, konsultacijų tikslų, eigos, sąlygų nusistatymas (1-2 susitikimai).
 • Vykdomos vaiko individualios, šeimos psichologinės konsultacijos (5-10 susitikimai):
  • Susitikimai vyksta individualiai suderintu laiku. Adresas: K.Petrausko 26-213, Kaunas.
 • Baigiamasis susitikimas – išsikeltų konsultacijos tikslų pakartojimas ir įvertinimas, pasiektų pokyčių peržvalga ir užtvirtinimas, rekomendacijos ir planai ateities perspektyvoje.

Rezultatas

 • Išsikeltų tikslų pasiekimas arba pozityvūs postūmiai probleminiuose klausimuose.
 • Pozityvesni vaiko santykiai su aplinkiniais.

Šeimos/ poros psichologinės konsultacijos

Kada aktualu?

 • Tarpusavio santykiams tapus įtemptiems.
 • Išgyvenant susvetimėjimo ir abejingumo laikotarpį poroje.
 • Dažni konfliktai be konstruktyvių sprendimų ir išeičių.
 • Norint pagerinti šeimos/poros mikroklimatą.
 • Siekiant didesnio tarpusavio „susikalbėjimo“ ir supratimo.

Procesas

 • Pirminis susitikimas – probleminės situacijos apžvalga, konsultacijų tikslų, eigos, sąlygų nusistatymas (1-2 susitikimai).
 • Vykdomos poros, šeimos psichologinės konsultacijos (10-15 susitikimų):
  • Susitikimai vyksta individualiai suderintu laiku. Adresas: K.Petrausko 26-213, Kaunas.
 • Baigiamasis susitikimas – išsikeltų konsultacijos tikslų pakartojimas ir įvertinimas, pasiektų pokyčių peržvalga ir užtvirtinimas, rekomendacijos ir planai ateities perspektyvoje.

Rezultatas

 • Išsikeltų tikslų pasiekimas arba pozityvūs postūmiai probleminiuose klausimuose.
 • Pozityvesni partnerių santykiai.
 • Efektyvesnis tarpusavio konfliktų sprendimas.

Individualus lyderystės ugdymas (Koučingas)

Kada aktualu?

 • Siekiant sustiprinti vadovavimo kompetencijas.
 • Susiduriant su personalo valdymo, atmosferos kolektyve sunkumais, sudėtingomis situacijomis.
 • Siekiant efektyvesnės veiklos.
 • Norint išmokti sąmoningai įtakoti santykius, valdyti elgesį bei emocijas.

Procesas

 • Analizuojami patiriami sunkumai atliekant vadovo funkcijas.
 • Jei reikalinga, naudojamas asmenybės testavimas.
 • Nusistatomi konsultacijų tikslai, eiga, sąlygos.
 • Vykdomos vadovo konsultacijos.
 • Tikslų pakartotinas vertinimas vykdomo konsultavimo perspektyvoje.

Rezultatas

 • Išsikeltų tikslų pasiekimas arba pozityvūs postūmiai probleminiuose klausimuose.
 • Efektyvus, tausojantis resursus problemų sprendimas.

Profesinio orientavimo asmenybės tyrimas ir konsultavimas

Kada aktualu?

 • Norintiems pažinti save ir savo profesinius polinkius.
 • Planuojant savo karjerą, renkantis studijas.
 • Keičiant/ is profesinę veiklą, darbo poziciją.

Procesas

 • Poreikio išsiaiškinimas, tyrimo krypčių tikslinimas.
 • Vykdomas profesinio orientavimo asmenybės tyrimas.
  • Atliekamas profesinio orientavimo asmenybės tyrimas internetinėje testavimo sistemoje profesinisorientavimas.lt. Pagal gautus rezultatus rengiama asmenybės charakteristika suderinant ją su profesinio orientavimo testų rezultatais.
 • Įvertinimo rezultatų pateikimas elektroniniu paštu arba internetinėje testavimo sistemoje profesinisorientavimas.lt
 • Esant poreikiui, galimos asmeninės konsultacijos su psichologu karjeros planavimo ir asmenybės savybių stiprinimo klausimais.

Rezultatas

 • Įvertinamas asmenybės savybių ir profesinių polinkių suderinamumas, pateikiamos profesinio orientavimo rekomendacijos.

Asmenybės, emocijų psichologinis įvertinimas ir konsultavimas

Kada aktualu?

 • Norintiems pažinti save.
 • Siekiant padidinti asmeninį efektyvumą.
 • Organizacijai vykdant personalo judėjimo procesus.

Procesas

 • Poreikio išsiaiškinimas, tyrimo krypčių tikslinimas.
 • Vykdomas asmenybės, emocijų psichologinis įvertinimas.
  • Atliekamas asmenybės, emocijų psichologinis įvertinimas internetinėje testavimo sistemoje patranka.lt. Pagal gautus rezultatus rengiama asmenybės charakteristika.
 • Įvertinimo rezultatų pateikimas individualiai, elektroniniu paštu arba internetinėje testavimo sistemoje patranka.lt .
 • Esant poreikiui, galimos asmeninės konsultacijos su psichologu asmenybės savybių stiprinimo klausimais.

Rezultatas

 • Įvertinamas asmenybės bei emocinis fonas, pateikiamos asmeninio tobulėjimo rekomendacijos.
 • Išsikeliami tikslai, sudaromi asmeninio efektyvumo didinimo planai.
 • Pozityvūs postūmiai probleminiuose klausimuose.