Mentorystė


 • Susiduriate su klasės valdymo, nepaklusnumo problemomis?
 • Klasėje vyrauja prasta atmosfera tarp mokinių, dažnos patyčios, muštynės?
 • Susiduriate su mokinais konfliktinėse situacijose, kurios dažnai baigiasi neefektyviai?
 • Žemas mokinių mokslumas ir rezultatyvumas?
 • Klasėje dirbate su mokiniu/iais, pasižyminčiais itin destruktyviu ir maištaujančiu elgesiu?

PKG MENTORYSTĖS PROGRAMA - tai postvencinė programa, skirta spręsti įvairias mokinio/ių elgesio ar emocijų valdymo problemas bei susiduriant su mokyklos bendruomenės bendravimo/bendradarbiavimo sunkumais.

PROGRAMOS PASKIRTIS: kompleksiškai koreguoti vaikams netinkamas psichosocialines sąlygas klasėje. Tai gali būti susiję su netinkamu mokinių elgesiu, krizių valdymu, neadekvačiom emocijom ar elgesiu klasėje, sunkumais bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene.

DALYVIAI - PKG Mentorių programa skirta pradinių ir vidurinių klasių mokytojams ir administracijai, kurie nori aktyviai spręsti sunkumus klasėje.

MENTORIAI – tai nacionalinio mentorių tinklo nariai, psichologai turintys sėkmingą patirtį sprendžiant sudėtingas situacijas mokykloje.

Mentorių komanda padeda pedagogams atrasti vidinius ir išorinius resursus: konsultuoja nuo ko pradėti, padeda ieškoti galimybių keisti susiklosčiusias situacijas, suteikia aktualių žinių, atskleidžia profesinių įgūdžių bei asmenines savybių tobulėjimo sritis. Konsultantai skatina programos dalyvį patį atrasti ir priimti sprendimus, kurie reikalingi sėkmingai pasiekti užsibrėžtus tikslus klasėje.


Programa

PKG Mentorių programa susideda iš trijų etapų

 1. Darbo grupės sukūrimas.
 2. Atvejo analizė, išsikeliami tikslai, sudaromi veiklos planai. Rekomenduojamos veiklos formos:
  • Metodinės konsultacijos – jų metu konsultuojama dėl darbo formų pasirinkimo, tinkamų darbo metodų, padėsiančių siekti numatytų tikslų. Vykdoma situacijų analizė, konsultuojama dėl tinkamo situacijų valdymo klasėje.
  • Mokymai mokyklos specialistams – jų metu suteikiamos žinios ir formuojami nauji įgūdžiai, padėsiantys siekti užsibrėžtų korekcijos tikslų. Kvalifikacijos kėlimo mokymai parengiami pagal individualų mokyklos poreikį.
  • Patyriminės pamokos su mokiniais – dirbant su vidurinės mokyklos arba gimnazijos klasėmis susiduriama su vertybių, pagalbos, tolerancijos dilemomis. Todėl svarbus tiesioginis mentorių darbas su mokiniais – parenkami aktyvūs veiklos metodai, terapinės technikos, patyriminės veiklos. Šios veiklos padeda suvokti save, prisideda formuojantis vertybėms, glaudina klasės atmosferą, prisideda sprendžiant patyčių, agresyvumo problemas.
  • Tėvų susirinkimai – jie skirti motyvuoti, aktyviai įtraukti tėvus į vykdomas veiklas. Susirinkimų metu suteikiamos psichologinės žinios ir įgūdžiai prisideda prie efektyvesnės tėvystės formavimo, vaiko auklėjimo problemų sprendimo. Tai užtikrina PKG mentorystės programos įgyvendinimo sklandumą ir visapusiškumą.
  • Individualios psichologo konsultacijos – siekiant prisidėti prie pozityvesnių ir spartesnių postūmių asmeniniu lygmeniu, dalyviams gali būti rekomenduotos individualios konsultacijos.
  • Individualus lyderystės ugdymas – siekiant stiprinti klasės vadovo ar administracijos vadovavimo kompetenciją parenkamas lyderystės ugdymas, kuris suteiks didesnio pasitikėjimo ir ryžtingesnio užsibrėžtų tikslų siekimo.
 3. Pagal sudarytą veiklos planą vykdoma PKG Mentorystės programa - 3-5 tęstiniai dalyvių susitikimai su mentoriais, kurių metu konsultuojama siekiant užsibrėžtų tikslų.