Mokymai
Praktikai labiausiai vertina mokymus,
kuriuose įgytas žinias lengva pritaikyti.

Siūlome Jums praturtintus praktiniais metodais, pritaikomus prie įstaigos poreikių, apjungiančius tarpdisciplinines žinias, aktyvius ir įtraukiančius klausytojus mokymus

Švietimo ir ugdymo įstaigos už mokymus gali mokėti iš mokinio krepšelio.

VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ yra akredituotas ugdymo įstaigose dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo centras


PKG Rudens sesija 2022

Kaune in ONLINE


PKG priemonių pristatymas


0.00 ONLINE

2022-11-30 14:00 - 15:30
Google Meet
Registruotis

Psichologinis atsparumas. Kaip atsitiesti po sunkumų?


50.00 ONLINE

2023-03-17 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

Konfliktų mediacija mokykloje. Kaip tarpininkauti?


50.00 Kaunas

2023-03-29 10:00 - 15:00
K. Petrausko g. 26
Registruotis

Intensyvios vaikų emocijos

Atviri mokymai ONLINE (40val. programa)


Pilna 40val. programa


230.00 5 mokymai

2023 m. 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko pradėti?


50.00 ONLINE

2023-04-21 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

Netektis. Ką reikia žinoti jau šiandien?


50.00 ONLINE

2023-05-05 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

Vaikų baimės. Terapijos ir korekcijos galimybės.


50.00 ONLINE

2023-09-22 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

„Sunkus“ vaikas ugdymo procese.


50.00 ONLINE

2023-10-20 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

Priklausomybė nuo technologijų. Kaip nepavėluoti?


50.00 ONLINE

2023-11-17 13:00 - 17:00
Google Meet
Registruotis

Temos skirtos IKIMOKYKLINEI UGDYMO ĮSTAIGAI

Psichologija

1.1 Modulis.

Vaikų emocinės sveikatos pažinimas ir stiprinimas ikimokykliniame amžiuje (40 val.)

Temos:
 • Atvirų durų dienos ir adaptacija darželyje.
 • Bendravimas grupėje. Vaikų pasitikėjimo savimi skatinimas.
 • Vaiko piešinys - laiškas man.
 • Vaikų emocijų raiška.
 • Žaidimo reikšmė vaikystėje.
Psichologija

1.2 Modulis.

Meno terapija praktiškai ikimokykliniame amžiuje (40 val.)

Temos:
 • Lėlių terapija. Žaidžiu jausmus.
 • Kodėl reikia sekti pasakas? Pasakų terapija.
 • Meno terapija ir mokymosi sunkumai. Iššūkiai ir galimybės.
 • Meno terapija praktiškai.
Psichologija

1.3 Modulis.

Intensyvios emocijos ikimokykliniame amžiuje (40 val.)

Temos:
 • Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko pradėti?
 • Vaikų baimės. Terapijos ir korekcijos galimybės.
 • Netektis. Ką reikia žinoti jau šiandien?
 • Vaikų ankstyvoji seksualinė raida.
 • „Sunkus“ vaikas ugdymo procese.
Spec. poreikiai

1.4 Modulis.

Specialieji poreikiai ir pagalba (40 val.)

Temos:
 • SUP vaikai. Autizmas. Uždaras vaikas.
 • SUP vaikai. Hiperaktyvumas. Agresyvus vaikas.
 • Autizmas vaikystėje. Minčių skaitymo technikos taikymo galimybės.
 • Socialinių kompetencijų ugdymas.
 • Disleksija. Kaip padėti vaikui, turinčiam skaitymo sutikimą?
Spec. poreikiai

1.5 Modulis.

Talentingi vaikai (40 val.)

Temos:
 • Talentingi vaikai ugdymo procese.
 • Talentingų vaikų iššūkiai.
 • Kūrybiškumas ugdymo procese.
 • Ugdymo diferencijavimas. Praturtintas mokymas.
Komandos glaudinimas

1.6 Modulis.

Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje (40 val.)

Temos:
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje,
 • Koučingo technikos. Lyderio vaidmuo
 • Viešas kalbėjimas. Pranešėjo vaidmuo
 • Konfliktų mediacija. Mediatoriaus vaidmuo
 • Susirinkimų vedimas. Fasilitatoriaus vaidmuo
Komandos glaudinimas

1.7 Modulis.

KOPK - komandos formavimas praktiškai (40 val.)

Temos:
 • KOPK - kiekvienos organizacijos pagrindas – komanda.
 • Asmenybės psichologinis vertinimas.
 • Savęs pažinimas - lengviausias kelias tobulėti.
 • Mano įstaiga - tai Aš.
Spec. poreikiai

1.8 Modulis.

Psichologinis atsparumas komandoje (40 val.)

Temos:
 • Psichologinis atsparumas
 • Stresas darbe. Mindfulness praktiškai
 • Mikroklimatas komandoje. Mobingas.
 • Konfliktai. Sunkių situacijų valdymas
Tėvų susirinkimai

1.9 Modulis.

Laimingi vaikai-iššūkis tėvams (40 val.)

Temos:
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologinių krizių požymiai ir jų įveikimo būdai,
 • Pradinukas. Mūsų vaikas užaugo?
 • Sunkumai paauglystėje. Pozityvi disciplina,
 • Auklėjimo strategijos šiandien - rezultatai rytoj,
 • Vaikų ir tėvų konfliktai. Kaip susitarti?
 • Vaikų pasitikėjimo savimi skatinimas,
 • Nenoriu mokytis ! Vaikų motyvacija,
 • Priklausomybė nuo kompiuterio. Kaip nepavėluoti?
 • Kaip kalbėti nepatogiomis temomis?

Temos skirtos PRADINEI MOKYKLAI

Psichologija

2.1 Modulis.

Vaikų emocijų raiška pradinėse klasėse (40 val.)

Temos:
 • Atvirų durų dienos ir adaptacija mokykloje.
 • Bendravimas grupėje. Vaikų pasitikėjimo savimi skatinimas.
 • Vaiko piešinys - laiškas man.
 • Vaikų emocijų raiška.
Psichologija

2.2 Modulis.

Mokymosi stiliai ir mokymas kitaip pradinėse klasėse (40 val.)

Temos:
 • Ugdymo diferencijavimas. Mokymosi stilių nustatymas ir pritaikymas praktikoje.
 • Nenoriu mokytis ! Moksleivių motyvacija
 • Kodėl reikia sekti pasakas? Pasakų terapija
 • Meno terapija ir mokymosi sunkumai. Iššūkiai ir galimybės
 • Klasės valdymo iššūkiai
Psichologija

2.3 Modulis.

Intensyvios emocijos pradinėse klasėse (40 val.)

Temos:
 • Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko pradėti?
 • Netektis. Ką reikia žinoti jau šiandien?
 • Vaikų baimės. Terapijos ir korekcijos galimybės. 
 • „Sunkus“ vaikas ugdymo procese.
 • Priklausomybė nuo kompiuterio. Kaip nepavėluoti?
Spec.ugdymas

2.4 Modulis.

Specialieji poreikiai ir pagalba (40 val.)

Temos:
 • SUP vaikai. Autizmas. Uždaras vaikas.
 • SUP vaikai. Hiperaktyvumas. Agresyvus vaikas.
 • Autizmas vaikystėje. Minčių skaitymo technikos taikymo galimybės.
 • Socialinių kompetencijų ugdymas.
 • Disleksija. Kaip padėti vaikui, turinčiam skaitymo sutikimą?
Spec.ugdymas

2.5 Modulis.

Talentingi vaikai (40 val.)

Temos:
 • Talentingi vaikai ugdymo procese.
 • Talentingų vaikų iššūkiai.
 • Kūrybiškumas ugdymo procese.
 • Ugdymo diferencijavimas. Praturtintas mokymas.
Komandos glaudinimas

2.6 Modulis.

Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje (40 val.)

Temos:
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje,
 • Koučingo technikos. Lyderio vaidmuo
 • Viešas kalbėjimas. Pranešėjo vaidmuo
 • Konfliktų mediacija. Mediatoriaus vaidmuo
 • Susirinkimų vedimas. Fasilitatoriaus vaidmuo
Komandos glaudinimas

2.7 Modulis.

KOPK - komandos formavimas praktiškai (40 val.)

Temos:
 • KOPK - kiekvienos organizacijos pagrindas – komanda.
 • Asmenybės psichologinis vertinimas.
 • Savęs pažinimas - lengviausias kelias tobulėti.
 • Mano įstaiga - tai Aš.
Komandos glaudinimas

2.8 Modulis.

Psichologinis atsparumas komandoje (40 val.)

Temos:
 • Psichologinis atsparumas
 • Stresas darbe. Mindfulness praktiškai
 • Mikroklimatas komandoje. Mobingas.
 • Konfliktai. Sunkių situacijų valdymas
Tėvų susirinkimai

2.9 Modulis.

Laimingi vaikai-iššūkis tėvams (40 val.)

Temos:
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologinių krizių požymiai ir jų įveikimo būdai,
 • Pradinukas. Mūsų vaikas užaugo?
 • Sunkumai paauglystėje. Pozityvi disciplina,
 • Auklėjimo strategijos šiandien - rezultatai rytoj,
 • Vaikų ir tėvų konfliktai. Kaip susitarti?
 • Vaikų pasitikėjimo savimi skatinimas,
 • Nenoriu mokytis ! Vaikų motyvacija,
 • Priklausomybė nuo kompiuterio. Kaip nepavėluoti?
 • Kaip kalbėti nepatogiomis temomis?

Temos skirtos PROGIMANAZIJAI ir GIMNAZIJAI

Psichologija

3.1 Modulis.

Vaikų emocijų raiška paaugystėje (40 val.)

Temos:
 • Sunkumai paauglystėje. Pozityvi disciplina.
 • Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko pradėti?
 • Konfliktų mediacija.
 • Depresiškumas ir prislėgtumas paauglystėje.
 • Priklausomybė nuo kompiuterio. Kaip nepavėluoti?
Psichologija

3.2 Modulis.

Paauglystės iššūkiai (40 val.)

Temos:
 • Nenoriu mokytis! Moksleivių motyvacija.
 • Vaikų pasitikėjimo savimi skatinimas.
 • Ugdymo diferencijavimas. Mokymosi stilių nustatymas ir pritaikymas praktikoje.
 • Stresas mokykloje. Mokymas mokytis.
 • Psichologinis atsparumas. Kaip jį ugdyti?
Psichologija

3.3 Modulis.

Talentingi vaikai (40 val.)

Temos:
 • Talentingi vaikai ugdymo procese.
 • Talentingų vaikų iššūkiai.
 • Kūrybiškumas ugdymo procese.
 • Ugdymo diferencijavimas. Praturtintas mokymas.
Spec. ugdymas

3.4 Modulis.

Talentingi vaikai (40 val.)

Temos:
 • Talentingi vaikai ugdymo procese.
 • Talentingų vaikų iššūkiai.
 • Kūrybiškumas ugdymo procese.
 • Ugdymo diferencijavimas. Praturtintas mokymas.
Komandos glaudinimas

3.5 Modulis.

Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje (40 val.)

Temos:
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje,
 • Koučingo technikos. Lyderio vaidmuo
 • Viešas kalbėjimas. Pranešėjo vaidmuo
 • Konfliktų mediacija. Mediatoriaus vaidmuo
 • Susirinkimų vedimas. Fasilitatoriaus vaidmuo
Komandos glaudinimas

3.6 Modulis.

KOPK - komandos formavimas praktiškai (40 val.)

Temos:
 • KOPK - kiekvienos organizacijos pagrindas – komanda.
 • Asmenybės psichologinis vertinimas.
 • Savęs pažinimas - lengviausias kelias tobulėti.
 • Mano įstaiga - tai Aš.
Komandos glaudinimas

3.7 Modulis.

Psichologinis atsparumas komandoje (40 val.)

Temos:
 • Psichologinis atsparumas
 • Stresas darbe. Mindfulness praktiškai
 • Mikroklimatas komandoje. Mobingas.
 • Konfliktai. Sunkių situacijų valdymas
Tėvų susirinkimai

3.8 Modulis.

Laimingi vaikai-iššūkis tėvams (40 val.)

Temos:
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologinių krizių požymiai ir jų įveikimo būdai,
 • Pradinukas. Mūsų vaikas užaugo?
 • Sunkumai paauglystėje. Pozityvi disciplina,
 • Auklėjimo strategijos šiandien - rezultatai rytoj,
 • Vaikų ir tėvų konfliktai. Kaip susitarti?
 • Vaikų pasitikėjimo savimi skatinimas,
 • Nenoriu mokytis ! Vaikų motyvacija,
 • Priklausomybė nuo kompiuterio. Kaip nepavėluoti?
 • Kaip kalbėti nepatogiomis temomis?

Mokymai Jūsų įstaigoje

Visos mūsų dėstomos temos: