Psichologinės atmosferos tyrimas

Pradedame
Susipažinimas
su esama Organizacijos situacija
1
Testavimo poreikio tyrimas
2
Esamos situacijos analizė
3
Tyrimo plano parengimas
4
Klausimyno pasirinkimas / paruošimas
Vykdome
Organizacijos tyrimas
Įvertinimo proceso įgyvendinimas
5
Darbuotojų supažindinimas su procesu
6
Tyrimo ir interviu vykdymas
7
Įvertinimas
8
Tyrimo rezultatų pristatymas
Konsultuojame
Rezultatas
Lydėjimas tobulėjimo link
9
Tobulinimo srities pristatymas
10
Tobulinimo rekomendacijų pateikimas
11
Personalizuoto sprendimo pasiūlymas

Kada aktualu?

 • Jūsų kolektyve dažni konfliktai, nesutarimai ar nuolatos tvyro įtampa?
 • Stebite, jog kolektyve trūksta vidinės darnos, bendravimo ir bendradarbiavimo?
 • Norite sužinoti kolektyvo prastos psichologinės atmosferos priežastis ir nepasitenkinimo šaltinius?
 • Stebite menką darbuotojų įsitraukimą ir norite motyvuoti darbuotojus efektyvesniam ir sklandesniam darbui?
 • Abejojate darbuotojų lojalumu ir norite sužinoti, kas jį trikdo?
 • Planuojate kolektyvo glaudinimą ir nežinote, kokią veiklą pasirinkti?

Siūlomos tirti šios veiklos charakteristikos

 • tikslų žinomumas ir priimtinumas,
 • darbo organizavimas,
 • vadovavimo ypatybės organizacijoje,
 • tarpasmeniniai santykiai organizacijoje (konfliktai, santykiai su vadovais ir pan.),
 • motyvavimo priemonių naudojimas,
 • organizacijos suteikiama parama darbuotojams,
 • organizacijos lankstumas,
 • bendra organizacijos svarba darbuotojui,
 • stresas ir įtampa (darbo krūvis, uždavinių apibrėžtumas, atsakingumas, vidinė darbuotojų įtampa).

Rezultatas

 • Įvertinama psichologinė kolektyvo atmosfera – pristatomos stipriosios ir silpnosios bendravimo, bendradarbiavimo, veiklos organizavimo pusės.
 • Atpažinti veiksniai, keliantys didžiausias organizacijos psichologinės atmosferos krizes.
 • Pateikiamos rekomendacijos kolektyvo glaudinimo aspektu.
 • Pateikiamos rekomendacijos komunikacijos, bendradarbiavimo, darbo organizavimo, darbuotojų motyvavimo, vadovavimo aspektu.
 • Sudaromi įgūdžių tobulinimo planai pagal poreikį organizacijai, padaliniams, vadovams.

Motyvacijos tyrimas

Kada aktualu?

 • Norite sužinoti esamą darbuotojų pasitenkinimą darbu?
 • Nežinote, kas dar nei pinigai, motyvuoja jūsų darbuotojus ?
 • Nežinote ar nepasitenkinimas darbu tai tik asmeninis darbuotojo įgeidis ar darbingumą mažinantis trikdis?
 • Norite sužinoti darbuotojų nepasitenkinimo šaltinius, jų įtaka jų darbingumui?
 • Norite įdiegti motyvavimo sistemą organizacijoje, bet nežinote, ką pasiūlyti darbuotojams?
 • Nežinote kaip tinkamai motyvuoti darbuotojus efektyvesniam ir sklandesniam darbui?

Rezultatas

 • Įvertinamas bendras darbuotojų pasitenkinimas darbu.
 • Atskleidžiami nepasitenkinimo šaltiniai ir jų įtaka darbingumui.
 • Įvertinama esama motyvacijos sistema organizacijoje.
 • Apsibrėžiami individualūs ir organizacijos motyvaciją efektyviau dirbti didinantys faktoriai.
 • Pateikiamos rekomendacijos motyvavimo sistemos organizacijoje diegimui.

Personalo profesinių kompetencijų vertinimas

Pradedame
Susipažinimas
su esama Organizacijos situacija
1
Darbuotojų vertinimo poreikio tyrimas
2
Darbo aprašo parengimas
3
Vertinimo plano parengimas
4
Vertintojų ir klausimynų pasirinkimas
5
Informacijos pasikeitimas tarp vertintojų
Vykdome
Darbuotojų įvertinimas
Įvertinimo proceso įgyvendinimas
6
Darbuotojų supažindinimas su procesu
7
Testavimo ir interviu vykdymas
8
Įvertinimas
9
Vertinimo rezultatų pristatymas
Konsultuojame
Rezultatas
Lydėjimas tobulėjimo link
10
Tobulinimo srities pristatymas
11
Tobulinimo rekomendacijų pateikimas
12
Personalizuoto sprendimo pasiūlymas

Kada aktualu?

 • Planuojate savo darbuotojų mokymus, tačiau nežinote kaip pamatuoti realų poreikį ir nustatyti tobulintinas sritis?
 • Norite nustatyti darbuotojų potencialą bei kompetencijų augimo kryptis?
 • Planuojate paaukštinti/atleisti darbuotojus, tačiau nežinote, ar jūsų sprendimai objektyvūs?
 • Nežinote, kaip padidinti darbuotojų motyvaciją ir efektyvumą darbe?
 • Norite, kad įstaiga dirbtų efektyviau, o darbuotojai siektų numatytų tikslų?
 • Neturite darbuotojų darbo vertinimo sistemos?

Rezultatas

 • Įvertinama kiekvieno įmonės darbuotojo profesinė kompetencija bei potencialas.
 • Išsamiai pristatoma darbuotojų asmenybė, savybės ir galimybės.
 • Apsibrėžiami individualūs motyvaciją efektyviau dirbti didinantys faktoriai.
 • Pateikiama informacija apie asmeninius darbuotojų pasiekimus darbe, stipriąsias bei tobulintinas puses savo veikloje.
 • Tiksliai apibrėžiami darbuotojų ugdymosi poreikiai ir sritys.
 • Pateikiamos individualios rekomendacijos karjeros tobulėjimo aspektu.

Darbuotojų atranka

Pradedame
Susipažinimas
su jūsų poreikiais
1
Darbo vietos ir atrankos poreikio įvertinimas
2
Detalus darbo vietos aprašas
3
Atrankos plano parengimas
4
Atrankos komisijos sudarymas
5
Darbo vietos paskelbimas, kandidatų paieška
Vykdome
Paieška ir atanka
bendravimas su kandidatais ir atranka
6
Kandidatų priminis įvertinimas ir atranka
7
Interviu ir testavimo vykdymas
8
Kandidatų įvertinimas ir palyginimas
9
Galutinė atranka
Konsultuojame
Rezultatas
Lydėjimas tobulėjimo link
10
Tobulinimo srities pristatymas
11
Tobulinimo rekomendacijų pateikimas
12
Personalizuoto sprendimo pasiūlymas

Kada aktualu?

 • Šiuo metu ieškote kompetentingo darbuotojo?
 • Nenorite daug laiko ir pinigų iššvaistyti atrankų konsultantams?
 • Atranką vykdote patys ir stebite, jog nepakanka žinių, kaip tai atlikti profesionalai?
 • Jūs jau pasirinkote kelis kandidatus, bet abejojate kuris geriausias?
 • Norite sužinoti kandidato stipriąsias bei tobulintinas puses?
 • Norite nustatyti būsimo darbuotojo potencialą bei kompetencijų augimo kryptis?

Rezultatas

 • Atrinkamas tinkamas darbuotojas.
 • Išsamiai pristatoma kiekvieno kandidato asmenybė, galimybės ir tobulintinos pusės.
 • Atliekama kandidatų palyginamoji analizė: asmenybės savybių, bendravimo ir darbinių charakteristikų.
 • Tiksliai apibrėžiami būsimų darbuotojų ugdymosi poreikiai ir sritys.
 • Pateikiamos individualios rekomendacijos karjeros tobulėjimo aspektu.