Projektų ruošimas, koordinavimas ir vykdymas


Nuo
Ruošimas
Paraiškos regioniniams/ nacionaliniams/ tarptautiniams projektams

Ruošimas

 • ESF fondas, „E-verslas“ paprogramė “Įmonės procesų, paslaugų bei produktų integravimas elektroninėje erdvėje, automobilių remonto, automobilių dalių prekybos procesų optimizavimas” , UAB “Aljuva” (2010m.)
 • LatLit fondas, PKG kartu su VDU „Partnership is a Key for Growing“ (2011m.)
 • Grundtvig „NEW PERSPECTIVES FOR PARENTS AND TEACHERS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS“ (2012)
 • ESF fondas, „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ paprogramė, projektas “Įgūdžių ir kompetencijų stiprinimas reklamos įmonėse“, UAB„Kadma“, UAB“Leidybos studija“, UAB „Print Easy“, UAB „Knygrišykla“, UAB „Suvalkietis“ (2012m.)
 • Grundtvig, PKG kartu su VDU “Active methods for working with adult learners” (2013)
 • EEA grants “K.O.P.K. – Kiekvienos Organizacijos Pagrindas – Komanda” (2013)
Iki
Koordinavimas
Veiklų organizavimas įstaigose/įmonėse

Ruošimas ir Koordinavimas

 • Paruoštas projektas, skirtas stiprinti NVO narių socialines kompetencijas „Nuo Aš iki Mes“ (2008m.)
 • Projektas, stiprinant tarporganizacinių projektų ruošimo įgūdžius „Nuo Aš iki Mes“ (2009m.)
 • Projektas siekiant skatinti spręst jaunimo NVO naujų narių pritraukimo bei motyvavimo sunkumus „Nuo Aš iki Mes“ (2010m.)
 • Projektas skirtas stiprinti NVO jaunimo organizacijas „K.O.P.K.“ (2010m.)
 • PKG paruoštas ir koordinuotas socialinę atskirtį mažinantis projektas „Šypsena palatoje“ KMUK, Mamų unija, (2011m.)
 • Paruoštas projektas, skirtas skatinti jaunų žmonių verslumą „Nuo Aš iki Mes“ (2011m.)
 • ESF fondas, „E-verslas“ paprogramė, UAB „Print Easy“, “Print Easy inovatyvūs sprendimai” (2011m.)
 • Įgyvendintas projektas, skirtas vaikams, turintiems dėmesio, aktyvumo, emocijų ir elgesio sunkumų „Skruzdėliukai“ (2012m.)
 • Kauno miesto jaunimo savęs pažinimą ir verslumą skatinantis projektas „Nuo Aš iki Mes“ (2013m.)
 • Globos namuose gyvenančių vaikų socialinių įgūdžių stiprinimo projektas „Turiu aš jausmą“, T.L.S.Korporacija Neo-Lithuania (2012m.)
 • ESF fondas, „E-verslas“ paprogramė, projektas “UAB "Adampolio" veiklos procesų optimizavimas”, UAB „Adampolis“, (2012m.)
Iki
Vykdymas
Veiklų įgyvendinimas

Vykdymas

 • Įgyvendintas projektas, skirtas stiprinti NVO narių socialines kompetencijas „Nuo Aš iki Mes“ (2008m.)
 • Visuomeninis PKG projektas - besilaukiančių tėvų mokyklėlė „Obuoliuko psichologija“ Kauno “P.Mažylio” g.n., Krikščioniškieji g.n. (2008m.)
 • Visuomeninis PKG projektas - besilaukiančių tėvų mokyklėlė „Obuoliuko psichologija“ Kauno “P.Mažylio” g.n., Krikščioniškieji g.n. (2009m.)
 • Įgyvendintas projektas, stiprinant tarporganizacinių projektų ruošimo įgūdžius „Nuo Aš iki Mes“ (2009m.)
 • Visuomeninis PKG projektas - besilaukiančių tėvų mokyklėlė „Obuoliuko psichologija“ Krikščioniškieji g.n. (2010m.)
 • Projektas skirtas stiprinti NVO jaunimo organizacijas „K.O.P.K.“ (2010m.)
 • Įgyvendintas projektas siekiant skatinti spręst jaunimo NVO naujų narių pritraukimo bei motyvavimo sunkumus „Nuo Aš iki Mes“ (2010m.)
 • Įgyvendintas prevencinis projektas Jonavos globos namuose „Už gražesnį pasaulį“ (2011m.)
 • Visuomeninis PKG projektas - besilaukiančių tėvų mokyklėlė „Obuoliuko psichologija“ Krikščioniškieji g.n. (2011m.)
 • Įgyvendintas projektas, skirtas skatinti jaunų žmonių verslumą „Nuo Aš iki Mes“ (2011m.)
 • Visuomeninis PKG projektas - besilaukiančių tėvų mokyklėlė „Obuoliuko psichologija“ Krikščioniškieji g.n. (2012m.)
 • Įgyvendintas projektas, skirtas vaikams, turintiems dėmesio, aktyvumo, emocijų ir elgesio sunkumų „Skruzdėliukai“ (2012m.)
 • Globos namuose gyvenančių vaikų socialinių įgūdžių stiprinimo projektas „Turiu aš jausmą“, T.L.S.Korporacija Neo-Lithuania (2012m.)
 • Įgyvendintas prevencinis projektas Jonavos globos namuose „Už gražesnį pasaulį“ (2012m.)
 • Įgyvendintas Kauno klinikinėje ligoninėje gulinčių onkologinėm ligom sergančių vaikų socialinių kompetencijų stiprinimo projektas „Šypsena palatoje“ (2012m.)
 • Įgyvendintas skatinantis jaunų žmonių savęs pažinimą ir verslumą projektas „Nuo Aš iki Mes“ (2013m.)
 • Įgyvendintas LSMU dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtas projektas „Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-009) (2013-2014m.)
 • Įgyvendintas UPC ir ŠMM mini mokymų projektas "Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009) (2015m.)