Lėlių rinkinys specialistams

Lėlių rinkinys specialistams

Mažiesiems visuomet lengviau parodyti nei pasakyti – o ypač kalbant apie emocijas. Jie jas tikrai jaučia, tačiau kartais pritrūksta žodžių. Todėl lėlių rinkinys gali tapti geru pagalbininku, mokančiu vaikus ne tik atpažinti jausmus, bet ir juos išreikšti, suvaidinti.

40.00 4 lėlės

Į krepšelį

70.00 8 lėlės

Į krepšelįLėlių rinkinys specialistams
Lėlių rinkinys specialistams
Lėlių rinkinys specialistams

Vaikams 3-11 metų amžiaus tarpsnyje formuojasi sąvokinis mąstymas, savęs suvokimas. Todėl mažiesiems kalbėti apie savo emocijas ir kitus išgyvenimus yra dar labai sunku. Žaidimas su emocijas atspindinčiomis lėlėmis - tai puikus būdas, padėsiantis vaikams geriau suvokti save, savo jausmus, ugdantis jų pasitikėjimą savimi ir bendravimo įgūdžius.

Jei esate ugdymo įstaigose dirbantis SPECIALISTAS: Pagal Žaidimų terapijos principus sukurtas emocijų lėlių rinkinys naudingas mokant vaikus atpažinti emocijas, jas įvardinti, išreikšti. Užsiėmimų ar konsultacijų metu ši metodinė priemonė galit tapti stimuliacine medžiaga, skatinančia vaikus dalintis turima patirtimi, mokantis spręsti sudėtingas situacijas ar įtvirtinant naujus socialinius įgūdžius. Žaidimas tinkamas taikyti tiek grupėje – „ryto rato” ar kitų užsiėmimų metu, tiek konsultuojant individualiai. Emocijų lėles renkasi ne vien psichologai, pedagogai, socialiniai pedagogai, bet ir logopedai, specialieji pedagogai, kineziterapeutai, gydytojai, kiti specialistai, dirbantys su 4 - 10m. vaikais.

PRIEMONĖS ATSIRADIMO ISTORIJA: Tai pirmoji metodinė priemonė, kurią mes sukūrėme. Dirbant konsultacinį darbą, o ypač su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, kalbėti apie jausmus išties sudėtinga. Ši priemonė sukurta 2010m. Tuo metu Lietuvoje buvo vos keletas vaikų emocijoms skirtų popierinių žaidimų, kurie tiesą sakant, buvo sunkiai pritaikomi konsultaciniame darbe. Todėl sugalvojome susikurti priemonę, kuri nebūtų „popierinė“, būtų patogi naudoti ir padėtų konsultavimo procese. Mums buvo svarbu, kad naujoji priemonė didintų vaikų emocinį raštingumą: skatintų atpažinti emocijas, jas reikšti bei valdyti. Lėlės gali padėti vaikams pasipasakoti apie savo patirtis, leidžia lengviau suprasti sudėtingas situacijas, jų aplinkybes, tuo metu kilusias emocijas, bei padeda mokytis į situaciją pažvelgti iš kito pozicijos, įtvirtinti naujus bendravimo įgūdžius.

Lietuvos vaikų globos namų, gimnazijų ir dailės mokyklos vaikai projektuose, renginiuose, mokymuose, susitikimuose buvo prašomi nupiešti, kaip atrodo žmogaus veidas jaučiant tam tikrą emociją. Charakteringiausi emocijų veidų bruožai buvo atrinkti psichologų ir atiduoti dizaineriui juos apjungti į veido išraiškas. Gauti emocijų veidukai grąžinti vaikams, prašant atpažinti, kokios emocijos nupieštos. Rezultatai buvo džiuginantys – iki 97% buvo atpažįstamos pagrindinės emocijos (džiaugsmas, pyktis, liūdesys, baimė), o kitoms išraiškoms įvardinti buvo pasirenkamos artimos emocijos.

2013m atlikta apklausa kiek linkę specialistai naudoti įsigytas priemones ir kokiems konsultaciniams tikslams siekti dažniausiai pasirenkamos emocijų lėlės. Žaidimų terapija, lėlių terapija buvo minima tarp dažnai ir labai dažnai taikomų terapijos formų. Psichologų nuomone, emocijų lėlės efektyviausios šiuose konsultacijos etapuose: „vaikai lėlių pagalba lengviau pavaizduoja ir atskleidžia problemas“ (išsakė 96proc. apklaustųjų), „vaikai greičiau atranda sprendimus dirbdami su lėlėmis“ (92proc.), „vaikai lengviau bendrauja, atsiskleidžia“ (92proc.), „vaikai su lėlėmis lengviau modeliuoja ir įtvirtina naujus elgesio modelius“ (88proc.). Specialistai taiko emocijų lėles šiems sunkumams spręsti: santykių problemoms (79proc.), nerimui (71proc.), baimėms (71proc.), liūdesiui, depresiškumui (71proc.), padidėjusiam agresyvumui (58proc.), stresui, traumuojantiems įvykiams (54proc.), adaptacijos sunkumams (54proc.).

Šiuo metu šią metodinę priemonę yra įsigiję Lietuvos specialistai dirbantys darželiuose, mokyklose, globos namuose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose, dienos centruose, sveikatos centruose, sporto centruose, klinikose, poliklinikose. Kviečiame išbandyti mūsų priemonę ir jus!

LAVINA:

  • emocijų atpažinimą ir įvardinimą,
  • pasitikėjimą savimi,
  • savistabą,
  • bendravimo įgūdžius,
  • atvirumą.

VEIKLA SKIRTA: 4 - 10 m. vaikams.

DALYVIŲ SKAIČIUS: 2 - 30 dalyvių.

SUDĖTIS:

  • 4-8 emocijas atspindinčios pirštininės lėlės,
  • metodinė knygelė.* Priemonių sudėtinės dalys, jų spalvos gali skirtis nuo nuotraukose pateiktų.