Dovanų savaitė

Dovanų savaitė

Kuomet su mažiausiais šeimos nariais susitarti nepavyksta – sunku tvarkytis, tinkamai elgtis, o kartais ir girdėti, gali pagelbėti žaismingas, tačiau nuoseklus susitarimų laikymasis. „Dovanų savaitė“ – tai elgesio koregavimo sistema, kuri draugiškai išprašys vaiko „ožiukus“ bei mokins jūsų vaiką trūkstamų įgūdžių arba skatins pageidaujamą elgesį.

32.00

Į krepšelįDovanų savaitė
Dovanų savaitė

Elgesio koregavimo sistema „Dovanų savaitė“ žaismingai skatina vaikus keisti netinkamą elgesį ir parodo, jog viskas yra jų rankose. Tai būdas atvirai ir be kaltinimų kalbėti apie vaiko netinkamą elgesį, įvardinant pageidaujamą elgesį ir padrąsinti pozityvius vaiko elgesio pokyčius. Paskatinimai – būtina šio metodo dalis. „Dovanų savaitė“ pasitarnaus keičiant vaikų nepageidaujamą elgesį tiek namuose, tiek ugdymo įstaigoje.

Jei esate ugdymo įstaigose dirbantis SPECIALISTAS: „Dovanų savaitė“ – tai nuoseklus metodas, koreguojantis nepageidaujamą vaikų elgesį namuose arba ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje). Žaidimas grįstas tinkamo elgesio stebėjimu, pažangos fiksavimu ir apdovanojimu. Veiklos metu vengiama bausmių taikymo, todėl vaiko ir specialisto santykis išlieka draugiškas, skatinantis keistis. Vaikas mokosi savistabos, savidisciplinos, koreguojamas vaiko netinkamas elgesys keičiant jį pozityvesniu. Ugdoma kantrybė, gebėjimas atidėti impulsyvų poreikių patenkinimą, formuojasi vaiko vidinė motyvacija, tikslo siekimo įgūdžiai. Žaidimas gali būti taikomas tiek individualiai, mažose grupelėse ar net visai klasei. Elgesio koregavimo sistemą „Dovanų savaitė“ dažniau renkasi psichologai, socialiniai pedagogai, pedagogai.

PRIEMONĖS ATSIRADIMO ISTORIJA: Kaip pakeisti vaiko elgesį tinkamesniu? – dažną iš tėvų ar mokytojų užklumpantis klausimas. Jį nuolatos iškeldavo mūsų konsultacijų, mokymų, susirinkimų dalyviai. Auklėjimo formų yra įvairių – vaikui rodyti pageidaujamą elgesį savo elgesiu kaip pavyzdžiu, skirti laiko situacijų analizei taip didinant vaiko supratimą, arba bausti vaiką už netinkamą elgesį, riboti vaiko branginamas „privilegijas“...

Dėl turimos konsultacinio darbo patirties, esame įsitikinę, kad vaiko elgesio korekcija per tinkamo elgesio paskatinimą yra viena veiksmingiausių elgesio keitimo technikų. Ją teko taikyti tiek individualių konsultacijų metu, tiek keičiant netinkamą visos klasės elgesį... Pozityvus paskatinimas leidžia išlaikyti pozityvų, draugišką ryšį su vaiku – todėl galime tikėtis didesnių vaiko (!!) pastangų keičiant savo (!!) elgesį nei taikant bausmes, atimant ar ribojant. Be to, vaikų, kuriems būdingas dažnas netinkamas elgesys, bausmės nebekoreguoja – todėl turėtų nestebinti vaiko sakomi žodžiai suaugusiajam „Atimk, atimk.. Dabar jau gerai jautiesi?“. Dėl šios priežasties, neigiamos pasekmės ir bausmės negali būti pagrindiniu vaikų elgesio keitimo įrankiu. Taigi, teko ieškoti formų kaip iki šiol sukauptą pozityvią patirtį, taikant tinkamo elgesio paskatinimą, sudėti į vieną „įrankį“.

Taip sukūrėme žaidimą „Dovanų savaitė“ – kuris sudaro sąlygas įvardinti konkretų pageidaujamą vaiko elgesį kaip susitarimus, leidžia stebėti kaip sekasi jų laikytis, fiksuoti pažangą ir siūlo daugybę tinkamo elgesio apdovanojimo formų. O nuosekliai taikant pozityvų paskatinimą - išorinis apdovanojimas taps vidine motyvacija, o pageidaujamas tinkamas vaiko elgesys – įpročiu.

LAVINA:

  • pozityvų elgesį,
  • savikontrolę,
  • pasitikėjimą savimi,
  • savidiscipliną,
  • vidinę motyvaciją,
  • tikslo siekimą.

VEIKLA SKIRTA: 4 - 13 m. vaikams.

DALYVIŲ SKAIČIUS: 1-4 dalyviai.

SUDĖTIS:

  • žaidimo lenta,
  • 34 „Pageidaujamo elgesio“ kortelės,
  • 3 tuščios kortelės,
  • žymeklis.* Priemonių sudėtinės dalys, jų spalvos gali skirtis nuo nuotraukose pateiktų.