Projekto nuo „Aš iki Mes“ įgyvendinimas Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje


Atsižvelgiant į nedarbo lygį Lietuvos jaunimo tarpe pastebėta, jog jis – vienas iš pirmaujančių Europos Sąjungoje. Neabejotinai reikalingas jaunų žmonių užimtumo ir verslumo skatinimas. Šiai problemai mažinti, VŠĮ „Psichologinio Konsultavimo Grupė“ parengė ir vykdė projektą „Nuo aš iki Mes“ (finansuojamą Kauno miesto savivaldybės), kurio metu Kauno mokyklų jaunimas buvo mokomas verslumo, savęs pažinimo, iniciatyvumo ir lyderystės įgūdžių.

2013 metų rudenį Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje buvo vykdoma jaunimo verslumą skatinančios veiklos. Jame dalyvavo 16 – 18 metų moksleiviai (10 -12 klasės).

Jaunas žmogus – jauna asmenybė, kuri dar formuojasi, tik pradeda save atrasti. Todėl jaunimui reikia padėti save pažinti įvairiais aspektais ir pasitelkiant įvairius įrankius.

Pirmojo projekto etapo metu jaunuoliams buvo pasiūlyti profesionalūs psichologiniai testai, kurių pagalba jie geriau, išsamiau pažino save. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos prisijungti prie virtualios testavimo sistemos www.profesinisorientavimas.lt. Jos pagalba jaunimas, jiems patogiu metu prisijungė prie sistemos ir atlikos asmenybės testą. Taip pat buvo pasiūlytas pomėgių ir profesinio orientavimo testas, kurio metu bus išgrynintos profesijos, karjeros galimybės. Kiekvienam jaunuoliui buvo parengtas individualus asmenybės ir profesijos suderinimo planas, apžvelgiamos karjeros, profesinės galimybės, įvertinamos asmeninės stiprybės ir augimo galimybės.

Antrasis projekto etapą sudarė savęs pažinimo seminaras. Verslumas – išugdomų savybių darinys. Remiantis šia idėja, jaunimui buvo pravesti asmeninio tobulėjimo mokymai. Jie buvo paremti psichologinio ir profesinio orientavimo testų aprašais. Šių mokymų metu kiekvienas jaunuolis pasirinko, kokias savybes jam aktualu tobulinti, kad tapti labiau pasitikinčiu savimi, savarankiškesniu, nestokojančiu socialinių kompetencijų.

Pirmą užsiėmimų dieną tiek dalyviai, tiek vedėjai su smalsumu susirinko į užsiėmimų vietą. Pačioje užsiėmimų pradžioje buvo skirtas laikas susipažinimui, taisyklių nustatymui.

Pirmos dienos užsiėmimų planą sudarė temos: savęs pažinimas, bendravimas (verbalinis ir neverbalinis), viešasis kalbėjimas ir lyderystė. Kiekvienoje temoje moksleiviai išklausydavo teorinę dalį, o po jos gaudavo praktinių užduočių. Bene daugiausiai emocijų sukėlė derybų užduotis, kurioje savo elgesį ir sprendimų priėmimą reikėjo grįsti bendradarbiavimu, o ne konkuravimu. Aptarimo metu kilo aktyvi diskusija, kurios metu visi dalyviai suprato kad bendradarbiavimas (bent jau šiame žaidime) – turi didžiausią naudą visiems dalyvaujantiems veikloje asmenims.

Kartais savo verslo idėjos įgyvendinimui neužtenka drąsos, tarytum reikalingas pozityvus postūmis pirmajam žingsniui. Šiame etape nepakeičiamas pagalbininkas - aplinkinių palaikymas ir planavimas. Trečiojo etapo metu vyko kūrybinių dirbtuvių veiklos, skirtos moksleivių verslo idėjų išgryninimui, planavimui, diskusijos. Pradžioje, kaip ir pirmoje dienoje, mokiniai buvo pakviesti į energizuojančias ir kūrybiškumą skatinančias veiklas

Dienos pagrindinė veikla buvo grindžiama verslumą skatinančiu užsiėmimu, kurio metu moksleiviai turėjo sugalvoti ir pateikti savo verslo idėją. Mokiniai dirbo grupelėse, jungė idėjas, kūrė originalius verslus. Vėliau kiekvienas grupės narys turėjo apginti atstovaujamą idėją ir gauti „paskolą iš banko“. Taip pat moksleiviai ruošė reklamines kampanijas savo verslo idėjų pristatymams. Bendrai buvo apžvelgiamos kiekvienos idėjos galimybės ir grėsmės, stiprybės ir silpnybės. Visos veiklos buvo aptariamos ir analizuojamos. Geriausia verslo idėja buvo išrinkta kovos menų studija, kuri derino kovos menus ir dizainą, logotipų kūrimą tarpusavyje. Nugalėtojai gavo padėkos raštą ir apdovanojimą.

Pasibaigus veikloms, mokiniai dėkojo už patirtį, teigė, jog užsiėmimai buvo ne tink naudingi (pasisemta teorinių žinių, kurios buvo pritaikytos praktiškai), tačiau ir įdomūs, dinamiški. Taip pat išreiškė susidomėjimą panašiomis veiklomis ir galimybe dalyvauti ateityje.