Stipri ir sveika šeima


Kaip dažnai savęs paklausiame ką mums reiškia santuoka? Nejau tai tėra praeities tradicija, tik socialinio statuso pasikeitimas,socialinės garantijos, tik Sakramentas? Kas skatina žmones tuoktis? Ir ką atranda sutuoktiniai gyvendami šeimoje? Kaip sukuriama sveika ir stipri šeima, kuri yra pajėgi įveikti kasdienines negandas?

Stiprios, lanksčios šeimos neatsiranda – jos yra kuriamos. (Linkolnas)

Siekiant ištirti stiprios šeimos fenomeną, buvo atliktas tyrimas. Stipriose ir sveikose šeimose nustatyta, kad egzistuoja dešimt pagrindinių bruožų, kurie padeda sutuoktiniams efektyviai reaguoti į kasdienines stresines situacijas.

Santykiai poroje.

Pora vertina santykių kokybę. Laimingai gyvenančios susituokę poros turi geresnius bendravimo įgūdžius, gali diskutuoti apie tarpusavio skirtumus, jos realiau vertina gyvenimą santuokoje. Tokiose šeimose stebima daugiau tarpusavio suderinamumo – jie panašiai vertina kultūrines bei dvasines vertybes ir tradicijas. Nesvarbu kokios nelaimės ištiktų – tokia šeima išgyvena ir susitaiko su realybe.

Artumas.

Šeimos nariai jaučia tamprų tarpusavio ryšį. Jie rūpinasi vienas kitu ir stengiasi tai parodyti bei išsakyti. Šeimos praleidžiamas laikas kartu yra labai vertinamas ir įtraukiamas į savaitės veiklą. Tokios šeimos puikiai suderina artumą su nepriklausomybe – jie užsiima asmeniniais darbais, bet tuo pačiu žino, kad visada gali tikėtis šeimos palaikymo ką jie bedarytų.

Lankstumas.

Svarbu, kad šeima neprarastų sugebėjimo keistis. Krizinėje situacijoje ar vykstant struktūriniams pokyčiams pakeisti jėgos struktūrą, vaidmenų santykius, šeimos taisykles. Niekas neturi darbo, kuris priklausytų atlikti pagal lytį, ir kiekvienas narys gali atlikti kito pareigas šeimyninės krizės metu.

Bendravimas.

Šeimos nariai gali dalintis savo mintimis ir kartu gerbti vienas kitą, neteisdami, nekritikuodami ir negąsdindami. Jie kalbasi apie tai, kokie veiksmai juos liūdina, pykdina ar pamalonina. Stipriose sveikose šeimose būna konfliktų ir jose ginčijamasi. Bet čia stengiamasi išsiaiškinti skirtumus vertinant situaciją ir pasidalinti kylančiais jausmais tam, kad geriau vieni kitus suprastų.

Šeimos garbė.

Šeimos nariai didžiuojasi tuo, kad priklauso savo šeimai. Jie nesigėdija vienas kito, ar to, ką kiekvienas veikia. Jie įsipareigoja prisidėti kuriant narių laimę ir gerbūvį. Kiekvienas atiduoda savo laiką ir energiją šeimai ir kartu iš jos gauna palaikymą bei auklėjimą. Šeimoje kiekvienas jaučiasi saugus.

Linksmybės ir juokas.

Stiprios šeimos puoselėja savo juokus bei žaidimus. Jie prisimena malonias akimirkas ir jas pasakoja sumažindami dabartinį stresą. Jie kartu žaidžia ir taip džiaugiasi vienas kito buvimu šalia. Jie gali iš savęs pasijuokti ar pajuokauti sunkių pasikeitimų metu, sunkiomis akimirkomis. Tokios šeimos spontaniškos ir šmaikščios.

Problemų sprendimas šeimoje.

Vieno nario problema tampa visos šeimos rūpesčiu ir išbandymu. Šeiminykščiai palaiko vienas kitą ir kartu stengiasi pakeisti situaciją.

Dalyvavimas bendruomenėje.

Stiprios šeimos aktyviai reiškiasi visuomenėje. Jie stengiasi padėti draugams bei kaimynams, dalyvauja įvairių grupių veikloje ir ištikus sunkumams naudojasi savo šeimos bei visuomenės parama. Nelaimėje jie laisvai, nejausdami gėdos gali pasinaudoti tiek savo tarpasmeniniais bei materialiais, tiek visuomenės profesionaliais ar neprofesionaliais pagalbos šaltiniais.

Įsipareigojimų ir prisirišimo išraiškos.

Stiprios bei lanksčios šeimos turi narius, kurie aiškiai įvardija savo jausmus ir įsitikinimus tiek sunkiomis, tiek laimingomis akimirkomis. Tokiose šeimose dažniau išreiškiamas dėkingumas, susižavėjimas ir paskatinimas. Jie dažniau sako “myliu tave” ir “tu man svarbus” tiek žodžiais, tiek ir veiksmais.

Prievartos nebuvimas

ir retai vartojamos priklausomybę sukeliančios medžiagos. Stipriose šeimose retai būna žmonių, priklausomų nuo alkoholio, narkotikų ar medicininių preparatų. Jie nenaudoja prievartos prieš kitus.

Šeima gali būti problemų šaltiniu, bet gali ir padėti jas išspręsti. Pastebėta, kad problemiškose šeimose užaugę vaikai linkę patys sukurti problemiškas šeimas. Išmokę netinkamų elgesio būdų iš savo tėvų, tokie vaikai elgiasi dar neadaptyviau savo šeimose. Jei nepalanki situacija nekeičiama, ji kartojasi ir turi vis intensyvesnį pobūdį.

Šeima yra vertingas paramos šaltinis. Šeima mums gali padėti, kada yra sunku, čia galime dalintis savo svajonėmis ir išgyvenimais. Namai – tai vieta, kur gali būti savimi ir jautiesi saugus. Visa tai yra labai svarbu įveikiant kasdieninius išbandymus.

Lina Cirtautienė

Psichologinio Konsultavimo Grupė