MINI paketas gimnazijai

MINI paketas gimnazijai

MINI priemonių paketas sudarytas pagal Gyvenimo įgūdžių programos ugdymo turinį ir ilgalaikius planus, atsižvelgiant į vaikų amžių.

292.00

Į krepšelį


Gyvenimo įgūdžių programa siekiama suteikti mokiniams galimybę įgyti žinių, nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį, kuris padės laiku atpažinti įvairius gyvenime kylančius iššūkius ir juos įveikti savarankiškai arba ieškant, suteikiant pagalbą. Programa padės mokiniams: pažinti savo emocijas, mokytis jas tinkamai išreikšti, ugdytis jautrumą ir empatiškumą kitiems, kurti ir plėtoti santykius, išmokti dirbti ir bendradarbiauti įvairiose grupėse; mokytis analizuoti įvairias situacijas, vertinti pasekmes, priimti atsakingus sprendimus ir už juos prisiimti atsakomybę.

MINI priemonių pakete esančios priemonės susiję su
Gyvenimo įgūdžių programos temomis:

  • Tarpusavio santykių kūrimas ir mokymasis bendradarbiauti (A)
  • Savęs pažinimas, siekimas asmeninių tobulėjimo tikslų ir kėlimas (B)
  • Atsakingas elgesys ir pasekmių įvertinimas (C)

Paketą sudaro:


Įsigykite žaidimų rinkinį palankesne kaina!
(Pateikto rinkinio vertė įsigyjant žaidimus atskirai 344 €)


PKG kuriamos priemonės gali būti pritaikomos:

SKIRTINGOSE PAMOKOSE: etikos, psichologijos, lietuvių kb., anglų kb., dailės pamokose, klasės valandėlių, pertraukų, net tėvų susirinkimų metu.

SKIRTINGŲ SRIČIŲ SPECIALISTŲ: taiko ne vien pedagogai, bet ir psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai darbuotojai.

SKIRTINGOSE DARBO FORMOSE: dirbant individualiai, grupėje; konsultacijose, pamokose.

SKIRTINGOSE AMŽIAUS IR GALIMYBIŲ GRUPĖSE: galima taikyti tuos pačius žaidimus skirtingais lygiais.* Priemonių sudėtinės dalys, jų spalvos gali skirtis nuo nuotraukose pateiktų.